Dobrodošli na službene stranice Irish Puba Karaka. Nasjtarijeg Irish Puba u Dubrovniku!

VISIT OUR PARTNERS:         RESTAURANT SESAME           CAFE FESTIVAL         BURGER TIGER           PASTA LAB

Izjava o privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka u tvrtki KARIKA d.o.o.

OPĆA NAČELA

KARIKA d.o.o. (dalje: KARIKA) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Konkretna svrha i način obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada  ograničena  samo  za  svrhu  za  koju  su  podatci  prikupljeni  kao  i  da  se  obrađuju  samo  oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje  svrhe  obrade,  osim  u  slučaju  kada  smo  određenim  propisima  vezani  dulje  pohranjivati osobne  podatke,  odnosno  u  slučaju  kada  to  zahtijevaju  naši  legitimni  interesi  (primjerice  radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših  osobnih  podataka  također  su  načela  kojima  se  vodimo  pri  obradi.  Pristup  vašim  osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Karike i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u KARICI, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka jest KARIKA d.o.o. Zamaslina 9, 20236 Mokošica

OIB: 87933263230

Službenik za zaštitu osobnih podataka u KARIKA d.o.o. jest Antonio Rezo.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Karika d.o.o., Zamaslina 9, 20236 Mokošica; Službenik za zaštitu osobnik podataka

Adresa e-pošte: info@irishpubkaraka.com

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

KARIKA kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njenih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora,
 • zadovoljenja  legitimnih  interesa    kada  je  to  nužno,  osobne  podatke  obrađujemo  i  izvan konkretnog  ugovornog  odnosa,  a  radi  zadovoljenja  svojih  legitimnih  interesa.  Primjerice, takav legitiman interes može biti:
  • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
  • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
  • zaštita osoba i imovine
  • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo
  • svoje proizvode i usluge
  • odgovaranje na vaše upite i komentare
  • nužnog poštivanja zakonskih obveza
  • obrade  osobnih  podataka u posebnu  svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo  nakon  što  zaprimimo  vašu  privolu  za  obradu  osobnih  podataka  u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana  slobodno. Pritom  također  zadržavate  pravo  da  opozovete  svoju  privolu  u  svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije  obrađujemo  one  osobne  podatke  koje  prikupimo  tijekom  poslovnog  odnosa,  kao  što  su ime, prezime, OIB, adresa, broj kreditne kartice, e-mail adresu, broj mobitela, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti.

Jeste li obavezni dostaviti nam osobne podatke?

Niste  obvezni.  No  imajte  na  umu  da  u  pojedinim  slučajevima  uskrate  davanja  traženih  podataka KARIKA neće  moći  s  vama  zaključiti  ugovorni  odnos  odnosno  ispunjavati  svoje  zakonske i ugovorne obveze.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

KARIKA će Vaše osobne podatke  čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu:

KARIKA d.o.o., Zamaslina 9, 20236 Mokošica – Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail: info@irishpubkaraka.com.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatej vaših osobnih podataka?

KARIKA se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti  dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka;
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava i dr.);
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu,  odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima;
 • kada je KARIKA zakonski dužna dostavljati te podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti  pristup  osobnim  podatcima  koji  se  odnose  na  vas,  odnosno  imate  pravo  na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane;
 • zatražiti  ispravak  netočnih,  odnosno  dopunu  nepotpunih  osobnih  podataka  te  smo  u  tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja;
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa KARIKE ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga tražiti  brisanje  podataka kad je svrha obrade ispunjena,  kada  povučete  privolu  kao  jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti pretežen nad legitimnim interesom KARIKE za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe KARIKA te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe KARIKA radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično;
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu  osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podacima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da KARIKA nema zakonsku osnovu obrađivate vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u partnerskom odnosu.